Latest Jobs
Home / All Document Entrance Exam

All Document Entrance Exam

MHT-CET / NEET / JEE

 • Nationality (राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र)
 • Domicile Certificate (डोमीसाईल प्रमाणपत्र)
 • SSC mark sheet (10 वी सनद/मार्क्समेमो)
 • Aadhar Card
 • Caste Certificate (if applicable )
 • Caste Validity Certificate (If applicable)
 • Non Creamy layer Certificate ( VJ, NT1, NT2, NT3, OBC, SBC & SEBC)
 • SEBC certificate, Non creamy layer Certificate & Caste Validity Certificate ( If applicable )  मराठा समाजातील विद्यार्थी साठी जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमिलियर प्रमाणपत्र.
 • EWS Certificate(Only Open Category) ( आर्थिक मागास प्रमाणपत्र )
 • Person with disability (PWD) Candidates – Medical Fitness Certificate of Authorized Medical Board. (If applicable)( दिव्यांग असल्यास प्रमाणपत्र )
 • Bank Passbook ( बँकेचे खाते क्रमांक )
 • Passport Size Photo -3 ( पासपोर्ट फोटो )
 • नीट फोटोवरील तपशील: छायाचित्र काढण्याच्या तारखेसह उमेदवाराच्या स्पष्ट नावाने पांढर्‍या Background असलेले छायाचित्र वापरणे आवश्यक आहे

   

बी एस.कृषी प्रवेशासाठी ( B. Sc. Agri.) आवश्यक कागदपत्रे

 • Admit card of MHT-CET 2019
 • Copy of Online MHT-CET Application Form
 • MHT-CET 2019 Mark sheet
 • Nationality (राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र)
 • Domicile Certificate (डोमीसाईल प्रमाणपत्र)
 • H.S.C. Mark sheet, SSC mark sheet (12वि टी सी/मार्क्समेमो, 10 वी सनद/मार्क्समेमो)
 • Aadhar Card
 • 7/12 of Agriculture (शेतीचा 7/12 चालू वर्षाचा पेरा असणे आवशक आहे )
 • शेतकरी किंवा शेतमजुर असल्याचे तहसीलदार चे प्रमाणपत्र)
 • Caste Certificate (if applicable )
 • Caste Validity Certificate (If applicable)
 • Non Creamy layer Certificate ( VJ, NT1, NT2, NT3, OBC, SBC & SEBC)
 • SEBC certificate, Non creamy layer Certificate & Caste Validity Certificate (If applicable)  मराठा समाजातील विद्यार्थी साठी जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमिलियर प्रमाणपत्र).
 • EWS Certificate(Only Open Category, If applicable) (आर्थिक मागास प्रमाणपत्र)
 • Passport Size Photo -3 (पासपोर्ट फोटो)
 • Person with disability (PWD) Candidates – Medical Fitness Certificate of Authorized Medical Board. (If applicable)(दिव्यांग असल्यास प्रमाणपत्र)

अभियंता ( Engineering ), औषधनिर्माता प्रवेशासाठी ( B.Pharmacy ) कागदपत्रे

 • Admit card of MHT-CET 2019
 • Copy of Online MHT-CET Application  Form
 • MHT-CET 2019 Mark sheet
 • Nationality (राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र)
 • Domicile Certificate (डोमीसाईल प्रमाणपत्र)
 • H.S.C. Mark sheet, SSC mark sheet (12वि टी सी/मार्क्समेमो, 10 वी सनद/मार्क्समेमो)
 • Aadhar Card
 • Caste Certificate (if applicable )
 • Caste Validity Certificate (If applicable)
 • Non Creamy layer Certificate ( VJ, NT1, NT2, NT3, OBC, SBC & SEBC)
 • SEBC certificate, Non creamy layer Certificate & Caste Validity Certificate ( If applicable )  मराठा समाजातील विद्यार्थी साठी जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमिलियर प्रमाणपत्र.
 • EWS Certificate(Only Open Category) ( आर्थिक मागास प्रमाणपत्र )
 • Passport Size Photo -3 ( पासपोर्ट फोटो )
 • Person with disability (PWD) Candidates – Medical Fitness Certificate of Authorized Medical Board. (If applicable)( दिव्यांग असल्यास प्रमाणपत्र )

वैद्यकीय प्रवेशासाठी ( Medical ) लागणारी कागदपत्रे

 • Admit card of NEET UG 2019
 • Copy of Online NEET Application  Form
 • NEET-UG 2019 Mark sheet
 • Nationality(राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र)
 • Domicile Certificate (डोमीसाईल प्रमाणपत्र)
 • H.S.C. Mark sheet ,SSC mark sheet (12वि टी सी/मार्क्समेमो, 10 वी सनद/मार्क्समेमो)
 • Aadhar Card
 • Medical fitness certificate
 • Caste Certificate (if applicable )
 • Caste Validity Certificate (If applicable)
 • Non Creamy layer Certificate ( VJ, NT1, NT2, NT3, OBC, SBC & SEBC)¨
 • SEBC certificate, Non creamy layer Certificate & Caste Validity Certificate (If applicable)  मराठा समाजातील विद्यार्थी साठी जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमिलियर प्रमाणपत्र).
 • EWS Certificate(Only Open Category, If applicable) (आर्थिक मागास प्रमाणपत्र)
 • Passport Size Photo -3 (पासपोर्ट फोटो)
 • ** खालील प्रमाणपत्र लागु असतील तरच काढणे **
 • D1/D2/D3 : Ex-servicemen Certificate /actual service certificate (If applicable)(पालक मिलिटरी मध्ये नोकरी ला होते का? असल्यास प्रमाणपत्र)
 • D1/D2 : Domicile of Maharashtra Certificate of Defense person (If applicable)(पालक मिलिटरी मध्ये नोकरीला आहेत का ? असल्यास प्रमाणपत्र)
 • D3 : Transfer certificate (If applicable)
 • MKB : Disputed area certificate, Mother tongue certificate, SSC/HSC from MKB area.(If applicable)(महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील रहिवाशी असल्यास प्रमाणपत्र)
 • Hilly Area : Parent Domicile certificate, SSC/HSC of candidate from hilly area  (If applicable)(डोंगरी भागात रहिवासी असल्यास प्रमाणपत्र)
 • Person with disability (PWD) Candidates – Medical Fitness Certificate of Authorized Medical Board. (If applicable)(दिव्यांग असल्यास प्रमाणपत्र)