HOME

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीत मेगा भारती २०१९ ( Job No 1/2019 )

एकूण जागा :     5000
पदाचे नाव :    उपकेद्र सहायक
शैक्षणिक पात्रता : १२ वी उत्तीर्ण , ITI , २ वर्ष पदविका ( वीजतांत्री / तारतंत्री)  
अर्ज करण्याचा

अंतिम दिनांक :

२६ जुले २०१९ 

B.V.Sc. & A.H. Admission 2019-20 ( Job No 2/2019 )

पदाचे नाव : पशुवैद्यकीय पदवी ( बी .व्ही .एस्सी / ए.एच )
अर्ज करण्याचा दिनांक :   १६ जुले २०१९  
शैक्षणिक पात्रता : १२ वी उत्तीर्ण ,NEET ( UG ) – २०१९ दिलेली असणे अनिवार्य 
अर्ज करण्याचा

अंतिम दिनांक :

 २२ जुले २०१९ 

जलसंपदा ( WRD ) विभागात कनिष्ठ अभियंता (गट-ब) पदांच्या एकूण ५०० जागा ( Job No 3/2019 )

पदाचे नाव :  कनिष्ठ अभियंता (गट-ब)
अर्ज करण्याचा दिनांक :   २५  जुले २०१९  
शैक्षणिक पात्रता : दहावी उत्तीर्ण आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदविका किंवा समतुल्य अर्हता (जाहिरात पाहावी) धारक असावा.
अर्ज करण्याचा

अंतिम दिनांक :

१५ ऑगस्ट २०१९